จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


กรมคุมประพฤติมอบประกาศนียบัตรวิทยากรแกนนำ พร้อมลุยจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน [2020-09-13]

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Learning by Doing) พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติ ผู้แทนจากกรมการปกครองและกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จันทบุรี นครศรีธรรมราช มุกดาหาร สุรินทร์ แพร่ เชียงราย ศรีสะเกษ หนองคาย และสุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น 62 คน ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์