จำนวนผู้เข้าชม : 34

   


สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( Electronic Monitoring ) ให้กับนักโทษที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก [2020-09-13]