จำนวนผู้เข้าชม : 124

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [2020-09-09]

วันนี้ (9 กันยายน 2563) กรมคุมประพฤติ นำโดยนายวีรพันธ์ พวงเพชร เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 รูป ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร