จำนวนผู้เข้าชม : 207

   


กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” พร้อมสร้างคุณค่างานคุมประพฤติ [2020-09-07]

วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Learning by Doing) พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติ ผู้แทนจากกรมการปกครอง และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 62 คน ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสุพรรณบุรี

.

ในการอบรมครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบาย โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ถือเป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งของกรมคุมประพฤติ โดยใช้หลักใหญ่คือความเมตตาและการให้โอกาส เป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทำให้งานของกรมคุมประพฤติมีคุณค่า ทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติมีความสง่างามในสายตาคนภายนอกเครดิตฟรี