จำนวนผู้เข้าชม : 118

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ [2020-09-06]

พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกรมคุมประพฤติ และแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นางสาวจิรารัตน์ ฟองการ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นำโดยนายไพบูลย์ วงศ์ใหญ่ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่จัน นายทองดี คำสร้อย อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกันต่อไป betder