จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2020-08-13]