จำนวนผู้เข้าชม : 35

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายบรรลือ เวชประโคน เจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม [2020-08-01]