จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (Video Conference System) [2020-08-01]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (Video Conference System)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้าฝ่ายฯ  ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมฯ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อมติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งด้านการบริหารการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด ด้านบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)