จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือ หน่วยงานภาคีเพื่อรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเพิ่มเติม [2020-07-31]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือ หน่วยงานภาคีเพื่อรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเพิ่มเติม


            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ตามที่กรมคุมประพฤติร่วมมือกับศาลฎีกาและศาลอาญานำร่องการขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ โดยมุ่งเน้นให้การกักขังแทนค่าปรับเป็นศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพิ่มขึ้นตามนโยบายดังกล่าวฯ วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓).
                                 

                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)