จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ ประสานงานกับปลัดอำเภอท่าม่วง ฝ่ายรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม และ อส. อำเภอท่าม่วง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2020-07-31]

คุมประพฤติ ประสานงานกับปลัดอำเภอท่าม่วง ฝ่ายรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม และ อส. อำเภอท่าม่วง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพศาล ทวีผล และนายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ นำทีมประสานจับกุมฯ ประสานงานกับ นายกฤต มังกระโรทัย ปลัดอำเภอท่าม่วง ฝ่ายรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม และ อส. อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ณ บ้านพักอาศัย ในเขตตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ให้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง พล. ร.๙ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)