จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สคป.แพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด รุ่นที่ 1 และ 2 [2020-07-31]