จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ [2020-07-31]