จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คป.กบินทร์บุรี คุมประพฤติกบินทร์บุรี สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดผ่านศูนย์แคร์ (CARE: Center for Asistance to Reintegration and Employment) [2020-07-31]