จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือ เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ [2020-07-30]

คุมประพฤติ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือ เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ


            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๑๐ (กาญจนบุรี) ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง,สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ตามที่กรมคุมประพฤติร่วมมือกับศาลฎีกาและศาลอาญานำร่องการขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ โดยมุ่งเน้นให้การกักขังแทนค่าปรับเป็นศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพิ่มขึ้นตามนโยบายดังกล่าวฯ วันนี้ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓).
                                 

                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)