จำนวนผู้เข้าชม : 121

   


กรมคุมประพฤติประชุมร่วมกับศาลอาญาเตรียมพร้อมขับเคลื่อนมาตรการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ [2020-07-29]

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลอาญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสุรจิตร  เปลี่ยนขำ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลอาญา ชั้น 10 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือในรายละเอียดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัด "โครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลอาญา"  โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานถึงความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งโครงการฯ นี้มีที่มาจากการที่ ศาลอาญา กรมคุมประพฤติ กระทรวงวัฒนธรรม และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลอาญา" ระหว่างกัน และหลังจากได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการนำมาตรการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับมาใช้ในศาลชั้นต้นทุกแห่งเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินเสียค่าปรับ และลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น

thaibet55 สล็อต slot ฟุตบอล jqk44 bin jqk41 bet55 anime 7baht peeoen