จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 [2020-07-29]

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมโดยอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ : กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดฮ่างต่ำ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และนอกจากนี้ยังได้ทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า