จำนวนผู้เข้าชม : 112

   


กรมคุมประพฤติ และรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เยี่ยมชม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ เล็งช่วยแก้ปัญหายาเสพติด [2020-07-28]

 

กรมคุมประพฤติ และรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เยี่ยมชม
ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ เล็งช่วยแก้ปัญหายาเสพติด

 

          กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมการขับเคลื่อนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน และการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลน้ำทรง เล็งเห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ขวัญตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายแนวคิดการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชนตามแนวทางของศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยมีนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำบัดฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นต้น พร้อมทั้งมีการพูดคุยกับผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ โดยศูนย์ดังกล่าว ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ และเสนอให้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาของชาติ

 

จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ และรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เดินทางเข้าเยี่ยมชมการขับเคลื่อน ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ผู้อำนวยการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ และที่ปรึกษากรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ พร้อมให้เกียรติบรรยายถึงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน พร้อมด้วยรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ที่เล็งเห็นว่า ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป็นแนวทางที่ดีในการช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด และการช่วยเหลือดูแลกันของชุมชนต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรับฟังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการขยายผลการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินของกรมคุมประพฤติในระยะต่อไป

 

ขอบคุณภาพ: ณัฏฐชัย กลิ่นไม้, ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร กรมคุมประพฤติ