จำนวนผู้เข้าชม : 137

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) [2020-07-22]

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป (คนพิการ) สังกัดกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/ 2563 เพื่อพิจารณาการกำหนดสถานที่ในการรับสมัคร แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร และร่างประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พร้อมทั้งร่างใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร