จำนวนผู้เข้าชม : 81

   


กรมคุมประพฤติร่วมบรรยายเรื่องนิรภัยภาคพื้นกับความมั่นคงปลอดภัยในมิติทางสังคม [2020-07-22]

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) พันตำรวจโท มนตรี  บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง"นิรภัยภาคพื้นกับความมั่นคงปลอดภัยในมิติทางสังคม" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นและเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

รองมนตรีบรรยาย 1 รองมนตรีบรรยาย 2
รองมนตรีบรรยาย 3