จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2020-07-20]