จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คป.หนองบัวลำภู ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE [2020-07-20]