จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน [2020-07-02]