จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตามโครงการ “ประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2” [2020-06-30]