จำนวนผู้เข้าชม : 93

   


กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2020-06-30]

วันนี้ (30 มิถุนายน 2562) นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง และสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดและระบบบังคับบำบัด การใช้แอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ลไกการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อการติดตามผู้ผ่านการบำบัด ในระบบบังคับบำบัด ณ ห้องประชุม พป. อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ส.

ประชุม ป.ป.ส. 1 ประชุม ป.ป.ส. 2
ประชุม ป.ป.ส. 3 ประชุม ป.ป.ส. 4