จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เข้าตรวจเยี่ยมและเข้ารับการประเมินตนเองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอนามัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒ [2020-06-30]