จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


กรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยดำเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขังในขั้นตอนได้รับการพักหรือลดวันต้องโทษ [2020-06-29]