จำนวนผู้เข้าชม : 147

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ หลังสถานการณ์ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย [2020-06-29]

กรมคุมประพฤติออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลาย

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อติดตามการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติภารกิจในด้านการแก้ไขฟื้นฟู ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่หลังสถานการณ์ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย

ในการนี้ รมคุมประพฤติ ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ทั้งในสำนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ และมีการป้องกันตนเองเมื่อออกปฏิบัติงาน ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมทั้งดูแลสุขลักษณะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและที่พักอาศัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดโรค Covid-19