จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมการตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) [2020-06-29]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมประชุมการตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดเชียงราย จาก นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย , เรือนจำกลางเชียงราย , สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย , สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย