จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 [2020-06-26]