จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามคำวินิจฉัย แบบควบคุมตัว และร่วมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [2020-06-26]