จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (23 มิถุนายน) ประจำปี 2563 [2020-06-26]