จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมการทำงานบริการสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” [2020-06-26]

 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ นายอมรเทพ กระทง , นางสาวนงนุช ขันจันทร์แสง และ นางสาวกนกวรรณ เพียรชนะ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประสานงานร่วมกับ นายปกาศิต อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า และคณะครูฯ นำผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 11 คน ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 7 คน จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด - 19” โดยจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานที่ Big Cleaning ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้มีการทำความสะอาดโต๊ะ และเก้าอี้ม้าหินอ่อน ขนกองทรายเพื่อเทพื้นสนามเด็กเล่น และก่อสร้างผนังอาคารศาลาธรรม รวมไปถึงการจัดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งพักผ่อนให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย