จำนวนผู้เข้าชม : 83

   


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจขอบคุณผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มาบริจาคโลหิตช่วยสภากาชาดไทย ในโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็ [2020-06-25]

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจขอบคุณผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มาบริจาคโลหิตช่วยสภากาชาดไทย ในโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็นมหากุศล” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ ให้การต้อนรับ นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะพูดคุยให้กำลังใจ กล่าวขอบคุณให้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วม โครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มด้วยการบริจาคโลหิต” “บริจาคโลหิตไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้ตรวจสุขภาพเป็นมหากุศล”  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ได้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และทำงานบริการสังคม วันนี้ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)  เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)