จำนวนผู้เข้าชม : 137

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สำรวจความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง [2020-06-24]

     กรมคุมประพฤติ นำโดยนายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าสำรวจความพร้อม โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 3 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้คำแนะนำในการรับ-ส่งตัว และดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) อันเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางในการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แก่สถานที่เพื่อเข้ารับการฟื้นฟูฯ อื่นต่อไป