จำนวนผู้เข้าชม : 74

   


กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม [2020-06-23]

 กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม         

วันนี้ (23 มิถนายน 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม   ครั้งที่ 1 / 2563     โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม  ภาพรวมการก่อสร้างและการตกแต่งอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม กรอบระยะเวลาดำเนินการและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเข้าพื้นที่กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งมีการพิจารณา การกำหนดระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการอาคารกระทรวงยุติธรรมและอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม   การเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของแต่ละคณะและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารสถานที่ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม   ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 6ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร