จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 [2020-06-23]

กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านด่านลานหอย (ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี) จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับรายงานตัวจำนวน 36 คน มีอาสามัครคุมประพฤติ เข้าร่วมปฏิบัติงาน 1 คน สำหรับการรับรายงานตัวในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นหลัก เพื่อช่วยลดความแออัดในการใช้บริการที่สำนักงานคุมประพฤติและมีการนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มาใช้อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างการรายงานตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่