จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ สภ.นาเฉลียง ประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่เข้ารับการบำบัดและมีอาการทางจิต เพื่อนำตัวส่งบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 [2020-05-22]