จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ปฐมนิเทศนายประกัน เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัว ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ 2545 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ [2020-05-22]