จำนวนผู้เข้าชม : 82

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ [2020-05-21]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน ๕๐ ต้น เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน),ต้นสัก,ต้นประดู่ และต้นไผ่ซางนวล ทำให้เกิดความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงานและประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ บริเวณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา.

                                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี