จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติอุดรธานี "จัดตั้งตู้ยุติธรรมปันสุข" [2020-05-21]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งตู้ #ยุติธรรมปันสุข บริเวณหน้าอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี (ข้างเรือนจำ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้รับความเมตตาเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระมหาปิยะ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดบุญกองอมตธรรม และผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาแบ่งปันร่วมกัน โดยกำหนดเปิดตู้เวลา 08.00 น. ของทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์