จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ผอ.สคป.จ.นศ. ให้คำแนะนำแก่บุคคลในครอบครัวและผตส.ที่มารับฟังคำวินิจฉัยฯ กรณีมีผู้แอบอ้างเรียกรับเงินจากญาติ ผตส. เกี่ยวกับการติดต่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างตรวจพิสูจน์ [2020-05-21]