จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.แพร่ สนับสนุนสิ่งของใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [2020-05-20]