จำนวนผู้เข้าชม : 71

   


กรมคุมประพฤติเปิด“ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 [2020-05-18]

กรมคุมประพฤติร่วมใจเปิด “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตามสำนักงานคุมประพฤติให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19

กรมคุมประพฤติ โดยนางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมใจจัดกิจกรรม ตู้ปันน้ำใจต้านภัย COVID – 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันแก่ผู้ถูกคุมความคุมประพฤติและประชาชนที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อน โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ใส่ในตู้ปันสุขไว้หยิบไปตามความเหมาะสม เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนประดิษฐ์ “ตู้ปันสุข คุมประพฤติแบ่งปัน” หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีช่วยแบ่งปัน ซึ่งเป็นมาตราการช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ

ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี นำโดยนายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี รับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิดารุลอินฟาก (เพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส) พร้อมทั้งส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยเมล็ดผักสวนครัวและเงินสมทบทุนยังชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 และมีฐานะยากจน