จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า สนับสนุนจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [2020-05-15]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า อนุญาตให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า จัดตั้ง “ตู้ปันสุข...ความสุขที่ได้ให้” โดยชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ซึ่งได้นำ อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม นม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างกระแสตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า อีกด้วย