จำนวนผู้เข้าชม : 66

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 [2020-05-12]

วันนี้ (12 พ.ค.63) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ห้อง  2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

 

EM 1 EM 2
EM 2 EM 4
EM 5