จำนวนผู้เข้าชม : 66

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน [2020-05-08]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน

       กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” ด้วยการช่วยกันคัดกรองโดยมีมาตรการเคร่งครัด ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  และให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ คอยจัดสรรให้เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้มอบแอลกอล์ฮอล์ ให้ทางสำนักงานฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพนมทวน (เทศบาลตำบลพนมทวน) อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ มีนาคม ๒๕๖๓)