จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จาก บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 [2020-05-08]

กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จาก บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ Face Shield รวมกว่า 2,000 ชิ้น จากนักศึกษา บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 ในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจงานคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) และคณะ พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น และ Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ Face Shield ที่ได้รับจะนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส และให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการได้อย่างปลอดภัย

 นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กล่าวเสริมว่า ในนาม บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 มีความยินดีที่ได้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ พร้อมทั้งขอเป็นแรงใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี