จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติขอนแก่นสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๓ [2020-04-14]