จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝึกอาชีพ “ช่างเชื่อมโลหะ และการทำโครงหลังคา” [2020-03-18]