จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


กรมคุมประพฤติจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี [2020-03-13]

กรมคุมประพฤติจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี

       วันนี้ (13 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

        และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี กรมคุมประพฤติได้กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศนำผู้ถูกคุมความประพฤติอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรม สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคมในระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2563 กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา และการบริจาคโลหิต